เอ็นโค้ดเดอร์ เซนเซอร์วัดระยะทาง ความเร็ว และทิศทางของมอเตอร์

หมวดหมู่สินค้า
แบรนด์สินค้า

Absolute Encoder (3)

Hollow Shaft Encoder (19)

Solid Shaft Encoder (15)